Onderzoek: Onderwijs en Arbeidsmarkt Cybersecurity

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is onderzoek gedaan naar de Nederlandse cybersecurity arbeidsmarkt. Het onderzoek, gericht op het identificeren van kwantitatieve en kwalitatieve tekorten, groeiverwachtingen en mogelijkheden om onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen, is uitgevoerd door Platform Talent voor Technologie (PTvT) en Dialogic. Vanuit Cyberveilig Nederland is meegewerkt aan de rapportage die uit dit onderzoek voortvloeit.

Het onderzoek toont aan dat de vraag naar cybersecurity-expertise aanzienlijk is gestegen, met vacatures die groeiden van 8.000 in 2018 naar bijna 19.000 in 2022. Deze groei omvat zowel specialistische rollen als bredere functies waar cybersecurity cruciaal is.

Om deze uitdagingen aan te gaan, zijn twaalf aanbevelingen geformuleerd, waaronder:

 1. Ontwikkel een gemeenschappelijke taal en begrip van 'cybersecurity-expertise'.
 2. Verbeter de coördinatie tussen onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt.
 3. Benut het volledige potentieel van talent.
 4. Stimuleer samenwerking tussen regio's, sectoren en ketens.
 5. Vergroot de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van het cybersecurity-beroep.
 6. Investeer in bijscholing en professionele ontwikkeling.
 7. Faciliteer arbeidsmobiliteit binnen de sector.
 8. Verbeter de startpositie van recent afgestudeerden.
 9. Stimuleer interesse in cybersecurity-studies en -carrières.
 10. Versterk de kaders en materialen voor cybersecurity-onderwijs.
 11. Betrek de arbeidsmarkt actiever bij het onderwijs.
 12. Maak het docentschap in cybersecurity aantrekkelijker en toegankelijker.

Als reactie op de bevindingen wordt onder andere binnen Human Capital Agenda ICT een meerjarige cybersecurity programmalijn opgezet, gericht op het implementeren van deze aanbevelingen. 

Op 4 juni wordt het onderzoek gepresenteerd tijdens het National Cyber Summer Event in Den Haag, dus mocht je meer willen weten, meld je dan snel aan!

Lees de Onderwijs en Arbeidsmarkt Cybersecurity rapportage hier.

Lees meer over de Human Capital Agenda (HCA) Security 2023 - 2026 of meld je aan voor het National Cyber Summer Event in Den Haag.

Onderzoek: Onderwijs en Arbeidsmarkt Cybersecurity