Pentest.nl is lid van Cyberveilig Nederland

Pentests.nl wil Nederlandse organisaties helpen om inzicht te krijgen hun IT-beveiliging.

Pentests.nl: "Waar cybersecurity vroeger vooral speelde bij de allergrootste organisaties, zien we dat het nu aandacht benodigd heeft bij alle soorten organisaties, groot en klein. Het IT-landschap van organisaties is de afgelopen jaren steeds groter en complexer geworden. Vaak zijn er beveiligingsmaatregelen genomen maar is er onzekerheid over de effectiviteit van deze maatregelen.

Cyberaanvallen zoals ransomware zullen de komende jaren alleen maar toenemen, zowel in frequentie als in de impact. Voor veel organisaties brengt dit zorgen en onzekerheden met zich mee. Wij van pentests.nl willen deze organisaties helpen met het inzichtelijk maken van de cyberrisico’s en hen helpen zichzelf weerbaar maken tegen cyberaanvallen."

Meer informatie vind je hier.

 

Pentest.nl is lid van Cyberveilig Nederland