Persbericht: Kevin Jonkers en Marcel van Oirschot in bestuur Cyberveilig Nederland

Naarden, 10 december 2020

Het bestuur van Cyberveilig Nederland is deze week uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden: Marcel van Oirschot (Executive Vice President KPN Security) en Kevin Jonkers (Director Risk Advisory bij Deloitte). Samen met het huidige bestuur (Steven Dondorp, Northwave), Aksel Dorel (Motiv) en Erik de Jong (Fox-IT) zullen zij zich inzetten voor een optimaal ondernemingsklimaat van de cybersecuritysector in Nederland.

Cyberveilig Nederland is in 2018 opgericht om de kwaliteit en transparantie binnen de cybersecuritysector te vergroten. Zo is de vereniging bijvoorbeeld actief betrokken bij de ontwikkeling van een keurmerk voor cybersecuritydiensten en een cyberrisico classificatiemodel. Ook zijn we initiatiefnemer geweest van het Cybersecurity Woordenboek, waar ruim 600 cybersecurity termen in begrijpelijke taal staan beschreven. “Openheid, transparantie en samenwerking zijn cruciale elementen om Nederland veiliger te maken. Vanuit mijn achtergrond en huidige rol bij KPN Security voeg ik kennis en ervaring toe van andere markten die qua volwassenheid voorlopen op de cybersecuritymarkt waarmee we ons voordeel kunnen doen als relatief jonge markt,” aldus Marcel van Oirschot bij zijn aantreden als bestuurslid.

Cyberveilig Nederland neemt actief deel aan het publieke debat over cybersecurity. De branchevereniging zien cybersecurity niet alleen als risico maar ook als kans om Nederland te positioneren als een land dat veilige producten en diensten voortbrengt. “De toenemende digitalisering vraagt om een actieve cybersecuritysector die bijdraagt aan het weerbaar maken van de Nederlandse samenleving. Ruim twee jaar geleden zijn we met een achttal bedrijven Cyberveilig Nederland gestart. Inmiddels zijn we een volwassen vereniging met ruim zestig aangesloten leden. Er breekt nu een volgende fase aan, waarin we verder de kwaliteit in onze sector zullen waarborgen en nog actiever onze kennis en kunde zullen delen. ” Dat zegt Steven Dondorp, voorzitter van Cyberveilig Nederland.

In de komende periode gaat Cyberveilig Nederland zich richten op de verdere ontwikkeling van een keurmerk, maar ook bijdragen aan het publieke debat over belangrijke onderwerpen als informatie delen en digitale soevereiniteit.  Nieuw bestuurslid Kevin Jonkers daarover: “Naast de zaken die we zelf vanuit de sector kunnen verbeteren, is het van belang dat veiligheid veel breder als basis van digitale transformatie wordt gezien. Vanuit mijn rol als bestuurslid wil ik een bijdrage leveren aan het voeden van de overheid en politiek met de juiste kennis over cybersecurity. Op deze wijze kunnen wij als sector een nog breder draagvlak creëren voor de noodzaak van cybersecurity voor Nederland.”

Persbericht: Kevin Jonkers en Marcel van Oirschot in bestuur Cyberveilig Nederland