Persbericht: Paul van Enckevort (TÜV Nederland) treedt toe tot bestuur Cyberveilig Nederland

Paul van Enckevort, Vice President Certification Western Europe bij TÜV NORD, is toegetreden tot het bestuur van Cyberveilig Nederland. Samen met het huidige bestuur, bestaande uit Steven Dondorp (Northwave), Aksel Dorel (Motiv), Kevin Jonkers (Deloitte) en Erik de Jong (Fox-IT), zal hij zich inzetten voor een optimaal ondernemingsklimaat van de cybersecuritysector in Nederland.

Cyberveilig Nederland is in 2018 opgericht om onder andere de kwaliteit en transparantie binnen de cybersecuritysector te vergroten. Zo is de vereniging bijvoorbeeld initiatiefnemer van het Cybersecurity Woordenboek en actief betrokken bij de realisatie van het keurmerk voor pentesten. De komende periode worden ook voor andere veel gebruikte cybersecuritydiensten certificeringsschema’s ontwikkelt.

Paul van Enckevort: “Het bieden van transparantie en kwaliteit door normalisatie en onafhankelijke toetsing wordt steeds belangrijker. Zo werkt Europa momenteel aan wet- en regelgeving op het gebied van cybersecurity. Onafhankelijke toetsing is hier een onderdeel van, omdat organisaties eisen gaan stellen aan leveranciers en producten om zo de continuïteit van hun bedrijfsvoering te waarborgen. Certificering wordt daarmee binnen de cybersecuritymarkt steeds vaker een onderdeel om betrouwbaarheid aantoonbaar te maken. Vanuit mijn kennis en ervaring binnen TÜV Nederland breng ik deze kennis ook actief binnen de vereniging Cyberveilig Nederland”.

Petra Oldengarm, directeur van Cyberveilig Nederland: “Omdat certificering in de wereld van cybersecurity steeds belangrijker wordt is het voor onze vereniging een toegevoegde waarde om ons bestuur te verrijken met een vertegenwoordiging vanuit een certificerende instelling. Specifieke kennis van wet- en regelgeving, accreditatie en onafhankelijke beoordeling worden daardoor toegevoegd aan de al uitgebreid aanwezige kennis van cybersecurity binnen onze leden, maar ook binnen het bestuur.”

Paul van Enckevort vervangt Marcel van Oirschot die vanuit KPN Security sinds 2020 deelnam aan het bestuur. Hij heeft het bestuur verlaten vanwege zijn vertrek bij KPN Security.

Persbericht: Paul van Enckevort (TÜV Nederland) treedt toe tot bestuur Cyberveilig Nederland