Petra Oldengarm in Computable: 'Digitale Binnenhof Academy maakt vliegende start.'

De Digitale Binnenhof Academy, bedoeld om de Tweede Kamer bij te spijkeren over de digitale samenleving en economie, mag zich verheugen in een grote belangstelling van politici en hun medewerkers. Mede-initiatiefnemer Petra Oldengarm, directeur Cyberveilig Nederland, meldt dat het initiatief door de (nieuwe) Tweede Kamer positief opgepakt.

De eerste twee sessies trokken aardig wat deelnemers verspreid over de verschillende partijen. Daarbij werden ook de goede vragen gesteld, aldus Oldengarm. Ook het aantal organisaties dat heeft aangeboden gratis inhoudelijke kennis beschikbaar te stellen, overtreft de verwachtingen. Inmiddels hebben zich meer dan honderd kennisinstellingen, publieke en private organisaties aangemeld die actief zijn op gebied van de digitale samenleving. Oldengarm constateert tevreden dat veel onafhankelijke kennis aanwezig is zonder dat lobbybelangen een rol spelen.

Het programma wordt in nauw overleg met de Kamerleden samengesteld. De kennis- en informatiesessies zijn vraaggestuurd. Bij de eerste serie sessies zijn onderwerpen behandeld die de oude Kamerleden hadden aangedragen. Bij de vervolgsessies wordt meer rekening gehouden met de feedback van de deelnemers.

Uitdagingen

De eerste sessie werd gehouden door Bibi van den Berg. In haar lezing schetste de hoogleraar Cybersecurity Governance in vogelvlucht het domein van digitale veiligheid. Ook deelde ze welke uitdagingen op dit gebied de komende vier jaar op ons afkomen. In de tweede sessie praatte Henk Volberda, hoogleraar Strategic Management and Innovation, de Kamer bij over digitale infrastructuur en de digitale economie. 

Veel deelnemende Kamerleden zitten in de Kamercommissie Digitale Zaken die digitale dossiers op uiteenlopende beleidsterreinen behandelt. Deze commissie telt 35 Kamerleden. ECP voert het secretariaat over de Digitale Binnenhof Academy.

Lees het volledige artikel hier.

Petra Oldengarm in Computable: 'Digitale Binnenhof Academy maakt vliegende start.'