Purasec lid van Cyberveilig Nederland

PuraSec is de partij die security toegankelijk maakt voor bedrijven en ze zo in staat stelt weerbaar te zijn tegen dreigingen van buitenaf

In de praktijk zien we vaak dat security moeilijker gemaakt wordt dan nodig is. Hoewel het natuurlijk over complexe materie gaat, zijn wij ervan overtuigd dat we het onderwerp toegankelijker kunnen maken voor onze klanten. Op basis van onze technische achtergrond vertalen wij security uitdagingen naar concrete en praktische oplos singen. Hierbij helpt onze persoonlijke aanpak zodat niet alleen de processen, maar ook de mensen binnen een bedrijf zich verder ontwikkelen. Dit maakt de organisatie zelfstandiger en weerbaarder op het gebied van security.

Met behulp van onze expertise ondersteunen wij bedrijven o.a. met ISO27001 implementaties, het inrichten van DevSecOps-processen en het detacheren van security officers/consultants.

Voor meer informatie zie: www.purasec.nl

Purasec lid van Cyberveilig Nederland