Rapport Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2020-2021

Naar aanleiding van het Cybersecuritybeeld Nederland 2019 (CSBN) heeft het kabinet, met het oog op de toenemende digitale dreiging en de achterblijvende digitale weerbaarheid van Nederland, aangekondigd om onder regie van de minister van Justitie en Veiligheid extra maatregelen te treffen om de weerbaarheid van vitale processen tegen cyberdreigingen te versterken.2 Het CSBN laat zien dat vrijwel alle vitale processen en diensten volledig afhankelijk zijn van ICT. De grootste dreiging die is vastgesteld is die van spionage, verstoring en sabotage vanuit statelijke actoren. Tegelijkertijd is geconstateerd dat de weerbaarheid tegen dit soort cyberdreigingen niet overal op orde is. Een van die maatregelen richt zich op het versterken van het toezicht. Toezicht vormt volgens het kabinet een krachtige impuls voor vitale aanbieders om blijvend te werken aan een hoog niveau van digitale weerbaarheid en continuïteit. In de kabinetsreactie wordt aangegeven dat de Inspectie Justitie en Veiligheid samen met andere rijksinspecties en toezichthouders zorgdraagt voor een samenhangend inspectiebeeld en onderlinge kennis en expertise tussen inspecties en toezichthouders.

Het rapport lees je hier.

Rapport Samenhangend inspectiebeeld cybersecurity vitale processen 2020-2021