Rapport: Toezicht door de politie op particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

In 2008, 2012 en 2016 publiceerde de Inspectie onderzoeken over de uitvoering van korpscheftaken door de politie. In 2016 vroeg de verantwoordelijke staatssecretaris, mede namens de minister, de Inspectie om na vier jaar een vervolgonderzoek te doen.

De Inspectie onderzocht het toezicht op (de naleving van vergunningsvoorwaarden door) de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Net zoals in 2016 komt naar voren dat het zo belangrijke toezicht op de naleving van de wet door de veiligheidsbranche onvoldoende is. Kortgezegd komt de politie nog steeds niet toe aan deze taak, is de aansturing vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid onvoldoende duidelijk en is de wetgeving nog geënt op de wereld van 1997 toen de wet werd opgesteld. Gelet op dit beeld, is het volgens de Inspectie van belang dat de minister en de korpschef zich gezamenlijk oriënteren op de modernisering van de wet. Daarbij dient de vraag beantwoord te worden hoe op een eigentijdse wijze de veiligheidsbranche en de recherchebureaus adequaat kunnen worden gereguleerd en waarbij het daarvoor benodigde toezicht uitvoerbaar en effectief is.

Het rapport lees je hier.

Rapport: Toezicht door de politie op particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus