Reactie CVNL op coalitieakkoord

Op 18 mei hebben PVV, NSC, BBB en VVD hun hoofdlijnen akkoord gepresenteerd. Cyberveilig Nederland ziet hierin verschillende positieve aanknopingspunten op het gebied van cybersecurity.

CVNL is van mening dat een innovatieve en veerkrachtige digitale infrastructuur randvoorwaardelijk is om het toekomstig verdienmodel in stand te houden én om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Wij zijn blij dat ook de coalitiepartners deze mening is toebedeeld. 

Het recente rapport “de staat van de digitale infrastructuur” van het ministerie van EZK leert ons dat intercontinentale zeekabels, mobiele netwerken, fijnmazige glasvezelnetwerken, maar ook de datacenters waarin bedrijven hun diensten onderbrengen randvoorwaarden zijn voor digitalisering en dus voor de economische kansen. In dat licht moet digitale weerbaarheid en cybersecurity chefsache worden in het nieuwe kabinet. 

Daarnaast is soevereiniteit wat ons betreft óók digitale soevereiniteit. In een sterk veranderende en geopolitiek versnipperde wereld is het belangrijk om niet te afhankelijk te zijn van niet-Europese partners. Juist binnen het digitale domein. Echter, dit vraag wel structurele samenwerking van het bedrijfsleven met de poitiek, overheid en wetenschap. Wij reiken hierin de hand aan de coalitiepartners.

Tenslotte kenmerkt de Nederlandse cybersecurity sector zich als een echte MKB-sector. In het coalitieakkoord wordt recht gedaan aan het ondernemerschap dat onze sector zo kenmerkt. Wij benadrukken dan ook dat het belangrijk is om structureel vanuit de overheid te blijven investeren in innovatie, arbeidsmarkt en kennisontwikkeling.

Kortom: ondanks dat het een akkoord is op hoofdlijnen is de afdronk van CVNL op het akkoord positief. Wij willen vanuit de branche graag meedenken in het verder uitwerken van het akkoord en het samenwerken met de coalitiepartners.

Het akkoord vind je hier.

Reactie CVNL op coalitieakkoord