Tweede Kamer ontvangt 'Roadmap digitaal veilige hard- en software'

Belangrijk thema is de veiligheid van Internet of Things apparaten. Over dit thema heeft het Ministerie van Economische Zaken een roadmap opgesteld: de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software (‘Roadmap DVHS’). Deze beoogt de benodigde samenhangende aanpak te bieden om als Nederland voorop te lopen bij het bevorderen van de digitale veiligheid van hard- en software. De Roadmap DVHS geeft mede invulling aan de Nederlandse Cybersecurityagenda, en benut inzichten en aanbevelingen uit het TNO-rapport ‘Digitaal Veilige Hard- en Software’. Bij het opstellen van deze roadmap is bovendien rekening gehouden met Europese ontwikkelingen en het advies van de Cyber Security Raad over dit onderwerp.
 
De roadmap vind je hier.
Tweede Kamer ontvangt 'Roadmap digitaal veilige hard- en software'