Scherp in Veiligheid is lid van Cyberveilig Nederland

Scherp in Veiligheid is lid geworden van Cyberveilig Nederland.

Scherp in Veiligheid: "Scherp in Veiligheid uit Heerenveen is een adviesbureau in openbare orde en veiligheid, en crisisbeheersing. Onze diensten qua cyberveiligheid bevinden zich op het snijvlak van digitale veiligheid, digitale ontwrichting, bedrijfscontinuïteit, openbare orde en veiligheid (OOV) en crisisbeheersing/crisismanagement. Daarbij zitten we vooral op de organisatie- en beleidsmatige/strategische kant van digitale veiligheid. We ondersteunen onder meer via beleids- en planvorming, en opleiden, trainen & oefenen. Onze klanten zitten vooral in de (semi-)publieke sector."

Meer informatie? Die vind je hier.

Scherp in Veiligheid is lid van Cyberveilig Nederland