Secquard lid van Cyberveilig Nederland

Secquard is lid van Cyberveilig Nederland.

De visie van Secquard is dat organisaties pas digitaal weerbaar zijn wanneer ze inzicht hebben in de basismaatregelen van hun cybersecurity. Secquard maakt in één oogopslag inzichtelijk welke maatregelen zijn genomen op het gebied van hardening, patching, vulnerabilities, antivirus en autorisaties. Secquard toetst deze aan onder andere internationaal aanvaarde controls en standaarden als de CIS-benchmarks en de ISO 27002. Door het volledig geautomatiseerde karakter van Secquard kan meteen worden bijgestuurd als dit nodig blijkt en bieden trendoverzichten inzicht in de status van systemen over langere tijd. Secquard is onbeperkt schaalbaar en dus geschikt voor de audit van enkele systemen tot netwerkomgevingen van tientallen, honderden of duizenden systemen.

Marcel Kiffen, CEO Secquard: “Wij geloven dat basismaatregelen organisaties direct helpen om weerbaar te worden. Immers deze maatregelen werpen de eerste barrières op tegen cyberaanvallen, beperken schade bij een incident en maken het herstel makkelijker. Met Secquard hebben we een product ontwikkeld dat de werkelijke beveiligingsstatus van systemen vergelijkt met de gewenste situatie. Met name voor sectoren die te maken hebben met toenemende wet- en regelgeving helpt onze oplossing omdat wij de configuraties benchmarken tegen de industrie standaarden als ISO, CIS, NEN, BIO, NIST en ENISA. Onze rapportages kunnen gebruikt worden voor verschillende rollen binnen organisaties en geven inzicht aan management, CISO’s, IT-beheerders en -managers, controllers en accountants.”

Kijk voor meer informatie op: https://secquard.com/

Secquard lid van Cyberveilig Nederland