Soul:made lid van Cyberveilig Nederland

Soul:made is een bureau dat zich richt op verander-, bewustzijns- en positioneringsvraagstukken, op slimmer en leuker samenwerkende teams en op het in hun kracht zetten van medewerkers. Dit doet zij bij grote én kleine organisaties, gemeenten en overheden. Soul:made heeft zich daarnaast ook gespecialiseerd op een specifiek domein: informatieveiligheid en privacy en het initiatief genomen tot het platform ‘Mind Your Step’. Op dit platform worden kennis, filmpjes en tips op het vlak van informatieveiligheid en privacy kosteloos gedeeld om zo alertheid te vergroten en risico’s te leren voorkomen. Soul:made helpt private en publieke organisaties om hierin stappen te zetten, zo verzorgt zij bewustwordingscampagnes op maat, dan wel losse standaard bewustzijnsmiddelen, maar ook sessies op scholen, gerichte workshops en awareness- en crisis-trainingen. 

Kijk voor meer informatie op www.soulmade.nl of www.mindyourstep.info

Soul:made lid van Cyberveilig Nederland