The Trusted Third Party (TT3P) is lid van Cyberveilig Nederland

The Trusted Third Party (TT3P)  is lid geworden van Cyberveilig Nederland.

The Trusted Third Party (TT3P) biedt risico inventarisaties voor cyber security, ondersteuning bij de verbetering van technische en organisatorische beheersmaatregelen met specialisten en awareness trainingen voor medewerkers. Hiermee kan voor elk type organisatie het risico op gijzeling van bedrijfssystemen, bedrijfsgegevens en het onrechtmatig toegang verkrijgen tot data door onbevoegde derden worden verkleind.

Meer informatie over TT3P vind je hier.

 

The Trusted Third Party (TT3P) is lid van Cyberveilig Nederland