Visie Cyberveilig Nederland: de rol van cybersecurity in de digitale transformatie

Het verkleinen van de digitale kwetsbaarheid van Nederland is een gemeenschappelijke uitdaging die vraagt om een actieve en stimulerende rol van de overheid en politiek. Cyberveilig Nederland geeft in bijgaand document haar visie op de rol van cybersecurity in de transformatie naar de digitale economie voor het nieuwe kabinet.

De digitale economie is niet meer weg te denken in Nederland. Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet zal dan ook gericht moeten zijn op de versnelling van die transformatie zodat de economische en maatschappelijke mogelijkheden optimaal worden benut. Het vergroten van de weerbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor onze internationale positie van digitale mainport. Immers, discontinuïteit door cybercrime en diefstal van (intellectuele) eigendommen door statelijke actoren komt steeds vaker voor. Desinformatie (‘fake news’) en de ondermijning van de democratische rechtsorde is een zorgelijke ontwikkeling. Aandacht voor cybersecurity is daarom geen luxe, maar noodzaak.

In bijgaand document hebben wij uitgewerkt wat dit concreet betekent en vijf hoofdpunten geformuleerd om digitale veiligheid op te laten treden als voorwaarde voor digitale transformatie. 

NB: het document is tot stand gekomen met input van de werkgroep Public Affairs.

Visie Cyberveilig Nederland: de rol van cybersecurity in de digitale transformatie