Wetsvoorstel Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven door de Eerste Kamer aangenomen

Het voorstel voor de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven, kort gezegd de DTC-wet, is gisteren op 9 juli 2024 door de Eerste Kamer aangenomen. Op 19 maart dit jaar was deze reeds aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel regelt de taken en bevoegdheden van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op het gebied van de digitale weerbaarheid van het niet-vitale bedrijfsleven in Nederland.

Binnen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is in 2017 het Digital Trust Center (DTC) opgericht. Het DTC heeft als missie bedrijven weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen. Hiertoe zijn twee hoofdtaken voor de Minister van EZK geformuleerd die in de praktijk door het DTC worden uitgevoerd. Ten eerste informatie en advies geven. Ten tweede samenwerking tussen bedrijven op het gebied van digitale weerbaarheid bevorderen. Deze wet biedt de wettelijke borging voor de activiteiten van het Digital Trust Center waarin belangrijke zaken worden geregeld voor het verhogen van de weerbaarheid van niet-vitale organisaties in Nederland, zoals informatiedeling over dreigingen, kwetsbaarheden en incidenten en het stimuleren van samenwerkingsverbanden.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft al de taak om namens de minister van Justitie en Veiligheid vitale bedrijven en de rijksoverheid te voorzien van dreigings- en incidentinformatie. Dat wordt geregeld in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Deze nieuwe wet biedt de mogelijkheid voor het DTC om niet-vitale organisaties te voorzien van dreigings- en incidentinformatie. 

In maart mocht Petra Oldengarm, directeur van Cyberveilig Nederland, in het NOS Radio 1 Journaal al een toelichting geven op wat deze wet inhoudt en waarom deze belangrijk is voor Nederland. Onder andere de rol van niet-vitale organisaties in de toeleveringsketen naar vitale organisaties kwam aan bod: “Soms wordt vergeten dat in de toeleveringsketen naar vitale organisaties veel niet-vitale organisaties een rol spelen. Wanneer deze organisaties uitvallen kan dit ertoe leiden dat vitale organisaties ook uitvallen. Wanneer deze organisaties uitvallen ontwricht dat mogelijk de maatschappij”.

Lees meer over het wetsvoorstel op de website van de Eerste Kamer.

Wetsvoorstel Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven door de Eerste Kamer aangenomen