WRR rapport: digitale ontwrichting

Deze week heeft de WRR (Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid) haar rapport over digitale ontwrichting aan minister Grapperhaus overhandigd.

Door de groeiende verwevenheid van de digitale wereld met de fysieke en de sociale wereld hangen verstoringen van het maatschappelijke leven steeds vaker samen met een ernstige verstoring of uitval van digitale processen.  Aan deze digitale ontwrichting wordt te weinig aandacht besteed aldus het rapport.

De belangrijkste aanbeveling van dit rapport is dat de voorbereiding op digitale ontwrichting nadrukkelijk onderdeel dient te zijn van het veiligheidsbeleid en beleid gericht op de continuïteit van de samenleving. Deze centrale aanbeveling wordt verder uitgewerkt met de volgende aanbevelingen:

  • Creëer een helder afgebakende wettelijke bevoegdheid voor digitale hulptroepen.
  • Stel in aanvulling op het huidige Cybersecuritybeeld een Cyberafhankelijkheidsbeeld op, dat inzichtelijk maakt van welke partijen, digitale processen en diensten het functioneren van vitale processen in de Nederlandse samenleving afhankelijk is.
  • Besteed bij het beleid voor vitale infrastructuur meer aandacht aan de ketens en netwerken die vitale processen ondersteunen. Onderzoek bovendien of digitalisering het nodig maakt de prioritering van die processen aan te passen.
  • Stimuleer onderzoek naar de haalbaarheid van een Nederlandse of Europese cyberpool om schade als gevolg van digitale ontwrichting te verzekeren.
  • Benut nationale en internationale incidentdata beter om lessen te trekken met het oog op toekomstige verstoringen.

Namens Cyberveilig Nederland heeft Liesbeth Holterman een bijdrage geleverd aan het rapport.

WRR rapport: digitale ontwrichting